polityka prywatności

Cześć!

Prawdopodobnie trafiłaś tutaj bo cenisz sobie prywatność lub po prostu z ciekawości. Przygotowałam dla Ciebie informacje z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies podczas korzystania z mojej wirtualnej pracowni https://www.pilatanna.pl.
Jestem freelancerem, dlatego też nie znajdziesz tutaj danych mojej firmy takich jak np. nr NIP czy firmowy adres. Jestem administratorem tej strony internetowej | bloga.


Kto jest administratorem Twoich danych

Ja Anna Piłat jestem administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W razie pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności możesz napisać do mnie na: kontakt.pilatanna@gmail.com.
Gwarantuję Ci, że dołożę wszelkich starań, aby Twoje dane pozostały poufne, bezpieczne i nie zostały udostępnione komukolwiek innemu bez Twojej wyraźnej zgody.
Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom gwarantującym stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.


Przetwarzanie danych w następującym celu:

Kontakt

Kontaktując się ze mną przy użyciu poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail. W treści wiadomości mogą się znaleźć również inne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne lecz niezbędne aby nawiązać wzajemny kontakt, zgodnie z Twoją zgodą wynikającą z zainicjowania kontaktu. Po jego zakończeniu dane będą nadal przetwarzane w celach archiwizacji i wykazania jej przebiegu w przyszłości. Treść ta nie posiada konkretnego okresu usunięcia. Mogę przedstawić Ci historię korespondencji przeprowadzonej ze mną (jeżeli została zarchiwizowana) na wyraźną prośbę, oraz usunąć ją, chyba że cel jej archiwizacji jest uzasadniony, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. (art. 6 ust. RODO)

Newsletter

Zapisując się do newsletera podajesz mi dane dobrowolnie, ale jest to konieczne abym mogła Ci go przesyłać, zgodnie z Twoją zgodą wyrażoną podczas zapisu. Dane te będę przetwarzać podczas funkcjonowania newslettera. (art. 6 ust. RODO) Możesz jednak wcześniej zrezygnować z jego otrzymywania, a to spowoduje usunięcie Twoich danych. W każdej chwili możesz sprosotować swoje dane oraz zażądać ich usunięcia, wystarczy że napiszesz do mniea: kontakt.pilatanna@gmail.com

Zamówienia

Zamawiając u mnie dowolny produkt podajesz mi dane dobrowolnie, ale jest to konieczne do jego realizacji.
 • W przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, adres-email.
 • W przypadku firmy: nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP, adres-email.
Dane te są przetwarzane, przekazywane do platformy Useme, pośredniczącej w wykonaniu dzieła i przetwarzane w celu wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych. (art. 6 ust. RODO) Dane te będe przechowywała conajmniej przez czas niezbedny do realizacji zamówienia oraz przedstawienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie nie ma konkretnego terminu usunięcia przeze mnie danych. Firma Useme będzie je nadal przetwarzać zgodnie ze swoją polityką prywatności (do ok. 6 lat.)
Nie masz możliwości sprostowania danych o zamówieniach po ich realizacji oraz nie możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu oraz domagać się usunięcia do czasu upływu terminu przedstawienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać usunięcia danych zawartych w fakturach. (art. 6 ust. RODO)

Komentarze (sprzawdzić ustawienia na blogu)

Dodając komentarz na blogu podajesz imię oraz adres e-mail w formularzu, w celu jego publikacji. Robisz to w sposób dobrowolny, ale jest to niezbędne aby go dodać. Dane te są przetwarzane zgodnie z Twoją zgodą wyrażoną poprzez jego dodanie. (art. 6 ust. RODO) Będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie. Komentarze mogą być cytowane poza moją stroną | blogiem, więc samodzielne usunięcie komentarza nie spowoduje usunięcia jego treści z innych części internetu. W tym celu musisz poprosić o jego usunięcie. Nie masz możliwości edycji komentarza. (art. 6 ust. RODO)


Kto przetwarza Twoje dane

Podane przez Ciebie dane przetwarzane są przez:
 • Google LCC ponieważ korzystam z:
  • Gmail, poczty elektroniczjej, która przechowuje adresy w aplikacji Kontakty. Dodają się one automatycznie po wysłaniu do mnie wiadomości.
  • Blogger, platformy blogowej udostępniającej wbudowany formularz kontaktowy oraz formularz komentarzy na blogu, przez który przesyłane są Twoje dane.
  • Google Forms, platformy do tworzenia formularzy, podczas wypełniania których przekazujesz swoje dane.
  • Google Drive, platformy przechowującej pliki z odpowiedziami uzyskanymi podczas wypełniania formularzy z aplikacji Google Forms.
  • Google Analytics, które jest narzędziem analitycznym zbierającym informacje na temat Twoich odwiedzin na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies.
  • Youtube osadzając na stronach wideo z tego serwisu. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies ładowane dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 • UAB "MailerLite" - do wysyłki newsletterów, kursów... Dane osobowe są przetwarzane jeżeli dokonasz zapisu do newslettera lub zakupisz kurs internetowy, poradnik.
 • Joanna Głośna Inglot Plus - platforma useme, wystawia ona dla Ciebie fakturę za wykonane przeze mnie dzieło. Dane osobowe są przetwarzane jeżeli złożysz u mnie zamówienie i podasz dane w celu wystawienia faktury.
 • serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Google+, Twitter, Youtube, ponieważ umożliwiam Ci udostępnianie treści oraz subskrybcję profilu w tych serwisach.
Ponieważ korzystam z usług firmy Google LCC oraz UAB “MailerLite” Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w celu przechowywania na amerykańskich serwerach.


Pliki Cookies

Moja strona/blog wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które automatycznie zapisują się na urządzeniu z którego przeglądasz moją stronę.
Cookies dzielone są na:
 • cookies sesyjne - usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli jej zamknięciu
 • cookies trwałe - zachowane na Twoim urządzeniu i rozpoznające Twoją przeglądarkę gdy ponownie wejdziesz na moją stronę/bloga
Czas przechowywania plików cookies podany jest w ustawieniach dot. cookies Twojej przeglądarki internetowej. Możesz ją skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informacje o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w pewnych przypadkach lub zupełnie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Informacje o wprowadzeniu zmian znajdziesz w menu pomocniczym przeglądarki, dostępnym pod następującymi linkami:
Gdy po raz pierwszy wejdziesz na moją stronę | bloga wyświetla się komunikat dotyczący plików cookies dostarczany przez Google LCC ponieważ moja stron korzysta z platformy Blogger. Platforma ta korzysta z plików cookies do świadczenia swoich usług i analizowania ruchu. Twój adres IP i nazwa klienta użytkownika oraz dane dotyczące wydajności i bezpieczeństwa są udostępniane firmie Google, by zapewnić odpowiednią jakość usług, generować statystyki użytkowania oraz wykrywać nadużycia i na nie reagować. Możesz zaakceptować pliki cookies lub poznać więcej szczegółów: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.
Wyłączenie plików cookies może spowodować trudności i ograniczyć funkcjonalność strony/bloga.

Inne cookies

Moja strona/blog korzysta również z plików cookies innych podmiotów.
 • Google Analytics - Google LCC udostępnia narzędzie jakim jest Google Analytics umożliwiające mi tworzenie statystyk i analizę w celu optymalizacji mojej strony internetowej. Działania te realizuję w oparciu na moim prawnie uzasadnionym interesie. Narzędzie to w sposób automatyczny gromadzi informacje o Tym jak korzystasz z mojej strony. Takie jak: podstrony, które wyświetliłaś, czas jaki spędziłaś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.
 • Youtube - Na mojej stronie | blogu znajdziesz filmiki z serwisu Youtube, który wykorzystują pliki cookies w momencie ich odtwarzania. Jeżeli nie uruchomisz odtwarzania filmiku pliki te nie zostaną użyte. W przeciwnym wypadku otrzymam informację o jego odtworzeniu. Jeżeli posiadasz konto Google, to odtworzony filmik pokaże się w Twoim profilu. Odnośnie dalszego przetwarzania tych informacji polecam zapoznać się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.
 • Narzędzia społecznościowe - Używam narzędzi społecznościowych firm takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google. Podczas wyświetlenia części strony | bloga zawierającej taką wtyczkę nastąpi bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów tych serwisów społecznościowych. Otrzymają oni informację, że wyświetliłeś moją stronę | bloga i informacja ta zostanie przechowana. Informacje o użyciu przycisków "Lubię" to lub "Udostępnij" również zostanie przekazana i zachowana. Informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.

Więcej informacji znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych serwisów:Logi serwera

Podczas przeglądania i używania mojej strony | bloga przesyłane są zapytania do serwera, na którym jest przechowywana. Każde takie zapytanie przechowywane jest w logach serwera. Logi te zawierają między innymi Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym z którego korzystasz. Logi te zapisywane i przechowywane są na serwerze. Stanowią one materiał pomocniczy do administrowania stroną | blogiem.


Twoje prawa

Masz następujące prawa zgodnie z art.16-21 RODO dotyczące Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do nich (art. 15 RODO)
 • prawo sprostowania (art. 16 RODO)
 • prawo usunięcia - o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne (art. 17 RODO)
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku
  • z uwagi na względy interesu publicznego
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania jeżeli (art. 18 RODO)
  • prawidłowość danych osobowych jest przez Ciebie kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu
  • nie potrzebuję już danych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń prawnych;
  • zgłosiłaś sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • prawo przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO )
Pamiętaj, że zawsze możesz napisać do mnie na kontakt.pilatanna@gmail.com z prośbą o udostępnienie Ci informacji o tym jakie Twoje dane osobowe posiadam i w jakich celach je przetwarzam, odwołaniu udzielonych zgód czy też wyrażeniu sprzeciwu.